Zverejňovanie zmlúv


30.11.2022 - MPS s.r.o. / ZŠ s VJM Čierna n/T - Zmluva o poskyt.služieb ZŠ s VJM


21.11.2022 - MPS s.r.o. / Margita Palková -  NZ Margita Palkova


28.10.2022 - MPS s.r.o. / JeS trading s.r.o. -  NZ - JeStrading


24.08.2022 - MPS s.r.o. / DALAX s.r.o. -  NZ - DALAX s.r.o.


07.03.2022 - MPS s.r.o. / Ing.A.Molnárová -  Zmluva o poskyt.audit.sl.-2022


20.12.2021 - MPS s.r.o. / NP spol. s.r.o. -  NZ - NP


15.11.2021 - MPS s.r.o. / VUB/Generali -  Poistná zmluva č.LZL/21/10449


15.11.2021 - MPS s.r.o. / VUB -  Zmluva o úvere č.LZL/21/10449


29.10.2021 - MPS s.r.o. / Zora-Mimex -  KZ - Zora-Mimex s.r.o.


25.08.2021 - MPS s.r.o. / Balogh Gabriel -  NZ - Balogh Gabriel


29.07.2021 - MPS s.r.o. / Hornyák Jozef -  NZ - Hornyák Jozef


 17.06.2021 - MPS s.r.o. / TrafinOil -  Zmluva-zber kuch.odpadu.


16.05.2021 - MPS s.r.o. / Ing.A.Molnárová - Zmluva o poskyt.audit.služ.


22.04.2021 - MPS s.r.o. / VVS - Dodatokč.1 k zmluve č.80-000120307PO216


01.02.2021 - MPS s.r.o. / OsobnyUdaj.sk - Zmluva-Osobnyudaj


25.01.2021 - MPS s.r.o. / ZŠsVJS Čierna nad Tisou - Zmluva o poskyt. služby - ZŠsVJS Čierna n/T


 08.12.2020 - MPS s.r.o. / Mesto Čierna n/T - KZ MPS-Mesto


 01.10.2020 - MPS s.r.o. / VSE-Dodatok - Dodatok VSE


23.09.2020 - MPS s.r.o. / ZŠ s VJM Čierna n/T - Zmluva o poskyt. služby - ZŠ s VJM Čierna n/T 


30.05.2020 - MPS s.r.o. / SLSP a.s. -  Nájomná zmluva - bankomat


13.05.2020 - MPS s.r.o. / pekáreň Gulyásová s.r.o. - Nájomná zmluva č. 478/2020


23.03.2020 - MPS s.r.o. / VUB a.s. -  Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky a iné práva


23.03.2020 - MPS s.r.o. / VUB a.s. - Zmluva o úvere


23.03.2020 - MPS s.r.o. / VUB a.s. - Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke


02.03.2020 - MPS s.r.o. / Ladislav Záhorec -  Nájomná zmluva - Ladislav Záhorec


20.01.2020 - MPS s.r.o. / Jozef Doša -  Nájomná zmluva - Jozef Doša


23.09.2020 - MPS s.r.o. / ZŠ s VJS Čierna n/T - Zmluva o poskyt. služby - ZŠ s VJS Čierna n/T


27.11.2019 - MPS s.r.o. / pekáreň Gulyásová s.r.o. - Nájomná zmluva - Henrieta Tesarova


 

Prečítané: 6588x